Laboratoř pro studium lidského chování na půdě ČZU

Na konci loňského roku 2015 byla na půdě České zemědělské univerzity v Praze dokončena realizace projektu HUBRU – Laboratoř pro studium lidského chování.

Poptat řešení
šipka dolů

Dvě laboratoře

Cílem tohoto projektu je vytvořit špičkové pracoviště zaměřené na zkoumání lidského chování, především rozhodovacích procesů a vlivu zátěže.

Nejdůležitějším výstupem projektu bylo vybudování dvou laboratoří – kolaborativní laboratoře použitelnosti a laboratoře virtuální reality (LVR). V tomto článku se zaměříme na druhou jmenovanou laboratoř, která slouží k navození iluze přítomnosti, případně pohybu v „jiné“ realitě přenesené AV záznamem nebo vytvořené počítačovým programem. 

Petr Valehrach

Petr Valehrach

Projekční a prezentační technika, Planetária; 3D a virtuální realita; Digitální kina a postprodukce +420 515 915 031

Laboratoř virtuální reality

Do LVR jsme dodávali to podstatné, bez čeho by se virtuální realita neobešla a to multi-kanálovou stereoskopickou 3D projekci. Základním prvkem je „jeskyně“, v níž je možné velmi věrohodně ve 3D promítat virtuální realitu. Lze ji vymodelovat na počítači, nebo se dají pouštět přímo reálné situace, což umožňují kamery s natáčením ve 3D. Toto experimentální prostředí napomáhá zkoumat chování člověka. 

CAVE

CAVE (jeskyně) se skládá ze čtyř projekčních stěn Barco (přední, levá, pravá a spodní), speciálních zrcadel s přední odraznou vrstvou pro zadní projekci, čtyř 3D DLP HD projektorů pro profesionální aplikace série Barco F35 s obrazovým procesorem a řídícího a trackovacího počítače. Dalšími prvky jsou pak speciální brýle pro 3D, trackovací systém pro zjištění polohy uživatele, prostorové ozvučení, technologie monitoringu chování a techniky pro tvorbu 3D videa nebo software pro zobrazování a vývoj 3D modelu. Pro první využití laboratoře byl instalován hardware a software pro simulaci řízení motorového vozidla od polské společnost i3D, která vytváří aplikace pro virtuální realitu. LVR umožňuje monitoring chování zúčastněných pomocí kamer a 3D brýle navozují člověku pocit, že se skutečně nachází v daném prostředí. Díky moderním technologiím se z chování jedince a z biologických atributů dá sejmout poměrně dost přesný obraz toho, co člověk prožíval v požadované situaci, jak například reaguje jeho tělo na stresové situace apod. Laboratoř, kterou využívají zaměstnanci pro svou vědecko-výzkumnou činnost, významně napomůže rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na ČZU v Praze. Díky tomuto projektu dojde ještě více k propojení teoretické výuky s praktickou stránkou. Zároveň bude možné využít získané poznatky pro výuku například marketingu, managementu, psychologie a informatiky. Vybudování laboratoře HUBRU bude mít pozitivní dopad na zvýšení počtu studentů zapojených do vědecko-výzkumných aktivit ve všech stupních studia napříč studijními programy.

PODOBNÉ REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

Prohlédněte si další řešení, která jsme navrhli na klíč.

Experimentální laboratoř odhalí nevědomé myšlenkové procesy

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně otevřela v listopadu 2015 Laboratoř pro experimentální výzkum v humanitních....

Projekční systémy Barco na základně taktického letectva v Čáslavi

Nowatron Elektronik dodala a instalovala projekční systém Barco pro letový simulátor TL-159 na 21. základnu taktického....

Simulátory Barco pro ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO nově využívá projekční systém s projektory Barco pro simulaci osvětlení vozovky před vozidlem během virtuální....

NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.

šipka nahoru