Nová dohledová centra pro společnost ČEPS, a.s.

Společnost Nowatron Elektronik úspěšně instalovala již několik dispečinků a dohledových center pro společnost ČEPS, a.s. Dispečinky této společnosti zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz celé elektrizační soustavy v České republice.

Poptat řešení
šipka dolů

Nové dohledové centrum v rozvodně ČEPS Nošovice

V  hlavním dispečerském pracovišti společnosti, které se nachází v pražské čtvrti Bohdalec, se v roce 2016 prováděl kompletní upgrade projekčních modulů na moduly nové, s technologií LED (Barco OverView OVL515). Rozvodně Kočín u Jaderné elektrárny Temelín byla zase dodána dispečerská stěna, kterou tvoří 6 projekčních modulů Barco OverView OVL-510.

Na konci minulého roku přibylo další dohledové centrum v rozvodně Nošovice, které se nachází na severu Moravy, 7 km východně od okresního města Frýdek-Místek. Nová dispečerská stěna OL 521 je složená ze šesti projekčních modulů DLP LED technologie Barco sestavených do konfigurace 3 x 2. Rozlišení jednotlivého modulu je 1 920 x 1 080 bodů. Mezera mezi stínítky je max. 0,8 mm. Projekční moduly obsahují speciální software Barco Sense, který neustále kontroluje a automaticky dolaďuje jas i barevné podání jednotlivých modulů tak, aby všechny projekční moduly svítily jako „jedna plocha“. Projekční stěna o rozměrech 3 264 x 1 224 mm disponuje celkovým rozlišením 5 760 x 2 160 bodů.

Jednotlivé projekční moduly jsou signálově připojeny ke grafickému controlleru Barco NSD-410. Pro „správu“ zobrazovaného obsahu a řízení přístupů je navržen Barco software CMS200. Ten je dodán v redundantním provedení (2 napájecí zdroje, RAID, LAN). Projekční stěna obsahuje interní Barco server BCMC, umožňující komplexní diagnostiku projekčních modulů skrze LAN a tím umožňuje vzdálenou správu projekčního systému. Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 78 transformátory.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Petr Barták

Petr Barták

Dispečerská pracoviště +420 515 915 031

Upgrade dohledového centra v rozvodně ČEPS Hradec u Kadaně

Modernizace dohledového centra spočívala v kompletní výměně „vnitřků” elektroniky stávajících projekčních modulů cDR+67-DL na projekční moduly ODL6715 (varianta laser). To znemená, že naše společnost provedla upgrade projekčního systému Barco z lampové technologie na nejnovější laserovou. Mechanická konstrukce a stínítka z předchozí instalace zůstaly ponechány a tudíž mohli naši technici provést upgrade tařka za provozu a bez nutnosti stavebních úprav.

PODOBNÉ REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

Prohlédněte si další řešení, která jsme navrhli na klíč.

Dispečink nové generace ve Škoda Auto

V závodě Škoda Auto v Kvasinách byl spuštěn nový Digital Control Room pro snadnější řízení výroby.

Nové dispečerské pracoviště pro Slovak Telekom

Do hlavního sídla společnosti Slovak Telekom v Bratislavě dodala naše společnost dvě technologie dispečerských stěn pro....

Upgrade projekčního systému Barco v prostorách dispečinku Brněnských komunikací

Kompletní uprgrade všech projekčních modulů Barco sestavených do konfigurace 10 x 2 pro Brněnské komunikace a.s.

NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.

šipka nahoru