Hlavní dispečerské pracoviště ČEPS, a. s., Praha

Na hlavním dispečerském pracovišti společnosti ČEPS, a. s., které se nachází v pražské čtvrti Bohdalec, byl proveden kompletní upgrade projekčních modulů.

Poptat řešení
šipka dolů

Nové projekční moduly Barco

Původní systém Barco mDG50-DL nahradily nové projekční moduly Barco OverView OVL-515 s unikátní technologií LED, u které již neexistují výbojky. Tímto došlo k výraznému snížení finančních nákladů. Současně s upgradem vizualizačních modulů proběhla výměna grafického kontroléru, na němž je instalována aplikace Windows klient RIS firmy Elektrosystem, díky němuž se zobrazí SCADA TRISQ na velkoplošném projekčním systému společnosti Barco. Kromě nového technického vybavení získalo hlavní dispečerské pracoviště ČEPS i nový technický nábytek speciálně navržený pro potřeby dispečerských pracovišť od kanadské společnosti Evans. Dispečink společnosti ČEPS zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy ČR. Dispečeři řídí přenosovou soustavu (PS), provádí manipulaci v PS, spolupracují s výrobci elektřiny, s dispečery distribučních soustav, řídí spolupráci s okolními provozovateli přenosových soustav v rámci synchronně propojeného systému kontinentální Evropy a realizaci sjednaných kontraktů na přenos elektřiny. Zároveň udržují trvalou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v elektrizační soustavě ČR. Zajišťují spolehlivý přenos elektřiny při dodržování kvalitativních parametrů elektřiny na úrovni přenosové soustavy v reálném čase. A v neposlední řadě se starají o prevenci a řešení poruchových a havarijních stavů v PS a jejich analýzy.

Stanislav Valášek

Stanislav Valášek

Dispečerská pracoviště +420 515 915 031

PODOBNÉ REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

Prohlédněte si další řešení, která jsme navrhli na klíč.

Národní dopravní informační centrum v Ostravě

Po deseti letech nepřetržitého provozu se Národní dopravní informační centrum v Ostravě dočkalo kompletního upgradu....

Dispečink pro výrobnu čpavku v Duslo Šaľa

Na Slovensku vznikl první nový závod na výrobu čpavku, který kdy byl vybudován na evropském kontinentě za poslední....

Dispečink Barco pro Řízení letového provozu České republiky

Uplynulo 11 let od otevření Národního střediska letového provozu v Jenči u Prahy, kam naše společnost dodala a instalovala....

NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.

šipka nahoru