Hlavní dispečerské pracoviště ČEPS, a. s., Praha

Na hlavním dispečerském pracovišti společnosti ČEPS, a. s., které se nachází v pražské čtvrti Bohdalec, byl proveden kompletní upgrade projekčních modulů.

Poptat řešení
šipka dolů

Nové projekční moduly Barco

Původní systém Barco mDG50-DL nahradily nové projekční moduly Barco OverView OVL-515 s unikátní technologií LED, u které již neexistují výbojky. Tímto došlo k výraznému snížení finančních nákladů. Současně s upgradem vizualizačních modulů proběhla výměna grafického kontroléru, na němž je instalována aplikace Windows klient RIS firmy Elektrosystem, díky němuž se zobrazí SCADA TRISQ na velkoplošném projekčním systému společnosti Barco. Kromě nového technického vybavení získalo hlavní dispečerské pracoviště ČEPS i nový technický nábytek speciálně navržený pro potřeby dispečerských pracovišť od kanadské společnosti Evans. Dispečink společnosti ČEPS zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy ČR. Dispečeři řídí přenosovou soustavu (PS), provádí manipulaci v PS, spolupracují s výrobci elektřiny, s dispečery distribučních soustav, řídí spolupráci s okolními provozovateli přenosových soustav v rámci synchronně propojeného systému kontinentální Evropy a realizaci sjednaných kontraktů na přenos elektřiny. Zároveň udržují trvalou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v elektrizační soustavě ČR. Zajišťují spolehlivý přenos elektřiny při dodržování kvalitativních parametrů elektřiny na úrovni přenosové soustavy v reálném čase. A v neposlední řadě se starají o prevenci a řešení poruchových a havarijních stavů v PS a jejich analýzy.

Petr Barták

Petr Barták

Dispečerská pracoviště +420 515 915 031

PODOBNÉ REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

Prohlédněte si další řešení, která jsme navrhli na klíč.

Dispečink nové generace ve Škoda Auto

V závodě Škoda Auto v Kvasinách byl spuštěn nový Digital Control Room pro snadnější řízení výroby.

Nové dispečerské pracoviště pro Slovak Telekom

Do hlavního sídla společnosti Slovak Telekom v Bratislavě dodala naše společnost dvě technologie dispečerských stěn pro....

Upgrade projekčního systému Barco v prostorách dispečinku Brněnských komunikací

Kompletní uprgrade všech projekčních modulů Barco sestavených do konfigurace 10 x 2 pro Brněnské komunikace a.s.

NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.

šipka nahoru